FAQs Complain Problems

आज मिती २०८०।०३।२१ गते बिहिबार गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साह र उपाध्यक्ष हन्ना सोरेन द्वारा गाउँपालिकालाई निश्चित इन्डिकेटरका आधारमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ।

आज मिती २०८०।०३।२१ गते बिहिबार गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साह र उपाध्यक्ष हन्ना सोरेन द्वारा गाउँपालिकालाई निश्चित इन्डिकेटरका आधारमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष:

जग्गा बर्गिकरण