FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/25/2018 - 13:18 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९) ७४/७५ 06/25/2018 - 13:13 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 13:11 PDF icon परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४.pdf
घ वर्ग लाइसेन्स ७४/७५ 06/25/2018 - 13:10 PDF icon घ वर्ग लाइसेन्स FINAL.pdf
एकिकृत सम्पत्ति कर कार्यविधि ७४/७५ 06/25/2018 - 13:09 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर कार्यविधि.pdf
आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 06/25/2018 - 13:08 PDF icon आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि.pdf
आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि - पहिलो स‌शोधन सहित ७४/७५ 06/25/2018 - 13:08 PDF icon आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि - पहिलो स‌शोधन सहित.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 13:06 PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/25/2018 - 13:05 PDF icon १०. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 13:04 PDF icon ७ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

Pages