FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) ७४/७५ 06/25/2018 - 13:02 PDF icon ५. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) ७४/७५ 06/25/2018 - 13:01 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 13:00 PDF icon ३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७३/७४ 03/13/2018 - 12:21 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
जहदा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७३/७४ 03/13/2018 - 12:20 PDF icon जहदा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
जहदा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७३/७४ 03/12/2018 - 14:49 PDF icon जहदा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages